Từ điển Croatia - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "recenzent":
Croatia Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "recenzent" trong anh.
 
Đến nay, 1,006,910 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 5,337 vào ngày hôm nay.
Thẻ: recenzent, consulting editor, critic, reviewer, Từ điển Croatia - Anh, Croatia, Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi englishcroatiandictionary.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0329 / 0.0232 (34)
Quay lại đầu trang