Kroatisk - Engelsk Ordbok:

recenzent

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Vi har funnet følgende engelsk ord og oversettelser for "recenzent":
Kroatisk Engelsk
Så, dette er hvordan du kan si "recenzent" i engelsk!
 
Opp til nå, er det en rekke 1,006,910 søkte ord / uttrykk, blant 5,337 dag.
Tags: recenzent, consulting editor, critic, reviewer, Kroatisk - Engelsk Ordbok, Kroatisk, Engelsk, ordbok
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av englishcroatiandictionary.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0269 / 0.0166 (34)
Tilbake til toppen